Αρχική Table of contens

Table of contens

  var startIndex = 1;
  var maxResults = 100;

  function sendQuery12()
  {
  var scpt = document.createElement(“script”);
  scpt.src = “/feeds/posts/summary?alt=json&callback=processPostList12&start-index=” + startIndex + “&max-results=” + maxResults;

  document.body.appendChild(scpt);
  }

  function processPostList12(root)
  {
  var elmt = document.getElementById(“postList12”);
  if (!elmt)
  return;

  var feed = root.feed;

  if (feed.entry.length > 0)
  {
  for (var i = 0; i < feed.entry.length; i++) { var entry = feed.entry[i]; var title = entry.title.$t; for (var j = 0; j < entry.link.length; j++) { if (entry.link[j].rel == "alternate") { var url = entry.link[j].href; if (url && url.length > 0 && title && title.length > 0)
  {
  var liE = document.createElement(“li”);

  var a1E = document.createElement(“a”);
  a1E.href = url;
  a1E.textContent = title;

  liE.appendChild(a1E);

  elmt.appendChild(liE);
  }

  break;
  }
  }
  }

  if (feed.entry.length >= maxResults)
  {
  startIndex += maxResults;
  sendQuery12();
  }
  }
  }

  sendQuery12();